Kto może zostać tłumaczem przysięgłym i jakiego rodzaju musi spełnić wymogi?

Posted on 21/02/2018 10:03am

Za dokonywanie przekładów różnorodnego typu akt, odpowiedzialni są tłumacze przysięgli. Do ich obowiązków należy także poświadczanie odpisów dokumentów. Co istotne, takie dokumenty mogły być poddane translacji także przez inne osoby.
kwiaty
Author: _dChris
Source: http://www.flickr.com


Ponadto przekładanie tekstów mogłoby być wykonywane w formie ustnej.


Wymogi dotyczące osoby, która może wykonywać ten zawód są zdefiniowane w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego. Osoba, która zamierza pracować jako tłumacz przysięgły, powinna zdać egzamin lub mieć stosowne wykształcenie. Należy także mieć obywatelstwo polskie lub któregoś z państw będących członkiem UE lub EFTA. Ewentualnie na mocy wzajemnego porozumienia mogłoby być to też obywatelstwo innego państwa. Następnym warunkiem jest doskonała znajomość języka polskiego i pełna zdolność do przeprowadzania czynności prawnych czy brak jakiegoś skazania za np. przestępstwo skarbowe. Ponadto kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe i tytuł magistra. Ostatnim warunkiem jest oczywiście zdanie testu tyczącego się zdolności dokonywania tłumaczeń. Test skład się z dwóch części: ustnej oraz pisemnej. Część pisemna zajmuje 4 godziny.


Co istotne, w momencie przystępowania do tego egzaminu nie ma konieczności spełniać wszystkich powyższych warunków. Dopuszczalne jest ich późniejsze uzupełnienie. Dotyczy to przykładowo wymogu określającego posiadane wykształcenie. Prawo do wykonywania takiego zawodu oraz dopisanie do listy tłumaczy przysięgłych następuje po przedstawieniu dokumentu na spełnianie wszystkich powyższych warunków.
Zapisanie na test ma miejsce w Ministerstwie Sprawiedliwości. O jego czasie odbywania się kandydat jest powiadamiany w ciągu maks 21 dni. Cena testu równa się 800 PLN.

Tags: języka, osoby, kraj, tłumacz przysięgły