odległości

Czy policzenie obwodu okręgu jest skomplikowaną operacją?

Posted on 16/11/2023 1:40pm
okręgi
Author: Lisa Ruokis
Source: http://www.flickr.com
W ostatnim czasie nadzwyczaj dużo mówi się na temat matematyki, która jak się okazuje jest bez mała królową nauk. To właśnie w pewnej mierze za jej przyczyną nasze życie ulegało niejednokrotnie licznym pozytywnym zmianom. Niestety, jak się także okazało, niezmiernie dużo uczniów, zwłaszcza na poziomie podstawowym zaniedbało swoje matematyczne obowiązki, przez co ich wiedza jest względnie mała.
Read more >>