Chrońmy przyrodę niezależnie, czy chodzi o zakład pracy lub miejsce zamieszkania

Posted on 29/08/2018 7:36am

Troska o ochronę środowiska, jest podstawą, jeżeli chcemy, by kolejne pokolenia mogły żyć i zachwycać się wspaniałymi krajobrazami, które i my mamy możliwość oglądać. Zaniedbania w tym zakresie są jednak nadal duże. Z jednej strony media nagłaśniają potrzebę ochrony środowiska, z drugiej ludzie niekoniecznie przestrzegają chociażby podstawowych zasad w tym kierunku. Tymczasem dbanie o środowisko powinno stać się nawykiem każdego z nas.
O tym, że ochrona środowiska jest istotna powinniśmy też mówić w miejscach pracy. Oczywiście, w każdej firmie odbywają się typowe szkolenia bhp, jednakże tyczą się one zwykle głównie kwestii bezpieczeństwa. Tymczasem warto udostępniać także dla swoich pracowników szkolenia dotyczące ochrony środowiska, i to nie tylko w obrębie zakładu pracy.
las
Author: Kopp
Source: Kopp
Gospodarka odpadami szkolenie ma na celu zaznajomienie pracowników z zagadnieniami z zakresu norm obowiązujący w przypadku gospodarki odpadami. Na tego rodzaju szkoleniach uczestnicy są informowani na temat tego jakie są możliwe rozwiązania poprawiające jakość kontrolowania odpadów na terenie firmy, jak je magazynować i składować, czy gdzie zgłaszać wszelkie naruszenia prawa z tym związane. Rzecz jasna, zwykle na tego typu szkolenia zapisywani są pracownicy wyższego szczebla, odpowiedzialni za zarządzanie w firmie, jednak warto, aby tego typu wiedzę zyskali wszyscy zatrudnieni, w szczególności, jeśli zakład pracy ma stale do czynienia z rozmaitego typu odpadami - poznaj kursy Akademii EcoMS .


Pamiętajmy, że za ochronę środowiska odpowiedzialny jest każdy z nas. Nie ma od tego żadnego ustępstwa. Od najmłodszych lat trzeba uczyć dzieci, by dbali o swoje otoczenie i sami powinniśmy im dawać w tym kierunku odpowiedni przykład. Niestety, niekiedy zaniedbujemy tego rodzaju kwestie. W domach nie segreguje się śmieci, chociaż obecnie jest to już unormowane prawnie i określone jako nasz obowiązek, nie stosujemy ekologicznych rozwiązań np. w zakresie ogrzewania domu czy jeżeli chodzi o recykling (klikaj) rzeczy. Oczywiście, zakres świadomości w tym zakresie jest aktualnie zdecydowanie większy niż jeszcze kilka lat temu, jednak wciąż w wielu domach nie stosuje się tych najprostszych, a jednocześnie niezwykle skutecznych zasad. Dlatego istotna jest jeśli o to chodzi systematyczna edukacja: SUPER-EDU i nieustanne przypominanie.

Tags: ochrona środowiska, prawo, szkolenie